Doporučený postup

Doporučujeme následující postup:

  1. Provést analýzu současného stavu (vstupní screening)
  2. Zmapování toku dat a rozhodovací struktury
  3. Vypracovat analýzu rizik a doplnění chybějících či úprava stávajících procesů
  4. Vypracování DPIA (Data Protection Impact Assessment, česky Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů)
  5. Implementace doporučení na základě DPIA
  6. Školení zaměstnanců a pravidelná kontrola systému ochrany dat, případně aktualizace DPIA