GDPR ve zdravotnictví

EU-GDPR
V rámci zákona Evropské unie o ochraně osobních údajů, známého jako GDPR, se v Česku budou muset upravit i lékařské záznamy o pacientech. Zároveň se bude muset zvýšit ochrana těchto údajů před nežádoucím sdílením. Dosud se touto problematikou zabývaly zákony ČR, například zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.

Nově budou zdravotní údaje o pacientech spadat do zvláštní kategorie osobních údajů, které je třeba speciálně chránit. Zákon také definuje, které informace patří do údajů o zdravotním stavu (například údaje o nemoci, postižení nebo anamnéze). Správce dat je také povinen na pacientovo požádání vysvětlit, na co jsou pacientova data používána, kdo k nim má přístup, po jakou dobu a proč. Zákon také povoluje použití anonymizovaných údajů k vědeckým či statistickým účelům.

V zákoně jsou zahrnuta doporučení, jakými je možné tyto požadavky splnit. Například se jedná o šifrování dat, uchovávání minimálního množství údajů o pacientech a pravidelné testování zabezpečení údajů.

Díky tomuto zákonu budou mít pacienti větší kontrolu nad svými zdravotními údaji. Také se sníží šance, že informace o nich získají a zneužijí pojišťovny a jiné společnosti.

Zdroj: https://www.root.cz/clanky/gdpr-ve-zdravotnictvi-zajisti-lepsi-ochranu-dat-pacientu/