GDPR v lékařské praxi

V současnosti je mezi lékaři velmi rozšířený názor, že se jich nová směrnice GDPR netýká, nebo jen velmi okrajově. Navíc mají pocit, že vstupuje v platnost až za velmi dlouhou dobu a nemusí se jí proto nyní zabývat. To je samozřejmě umocněno návalem další nové legislativy, která je v současnosti aktuálnější, jako je povinná elektronická preskripce či EET. Nicméně nové nařízení na ochranu osobních údajů se týká většiny z nás a čas se krátí…

Novinky v legislativě

V současné době samozřejmě existuje legislativa na ochranu osobních údajů, takže zavádění GDPR není vznik něčeho zcela nového. Ovšem stávající stav výrazně rozšiřuje a zpřesňuje. Například nově definuje osobní údaje o zdravotním stavu, které navíc řadí do zvláštní kategorii osobních údajů vyžadující vyšší stupeň ochrany. S tím je samozřejmě spojena potřeba kontroly současného stavu jejich ochrany a zavedení případných změn ať již na úrovni organizačních nebo technických (zavedení šifrování dat, zajištění schopnosti obnovit data či pravidelné testy zavedených procesů). Pseudonymizace ani šifrování zatím není standardní součástí mnohdy zastaralých zdravotnických informačních systémů.

Základem je souhlas osoby se zpracováním osobních údajů s tím, že tento souhlas musí být doložitelný (tj. nestačí ústní souhlas). Na žádost dotčené osoby musí správce vysvětlit, jak osobní údaje uchovává a zpracovává či musí umožnit jejich opravu. Ale vzniká právo i na výmaz údajů, omezení jejich zpracování nebo právo na přenositelnost k jinému správci a to zabezpečeným elektronickým způsobem.

Pověřenec neboli DPO

Samostatnou kapitolou je pak nově zřízená funkce Pověřence na ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer), jenž má na starosti celkové řízení ochrany dat ve společnosti (provádění auditů, školení atd.). Pro běžnou činnost soukromé praxe tato funkce pořebná není, nicméně pro zpracování údajů o pacientech v rámci běžné činnosti nemocnice již ano. Stejně tak v případě využívání osobních údajů pro jinou činnost, například marketing.

Změn tedy není úplně málo a některé mohou vést ke změnám současných postupů či technického vybavení ordinace. To samozřejmě ale zabere čas a je dobré se na to připravovat již nyní. Podrobné informace o chystaných změnách, stejně tak o technických doporučeních se můžete dozvědět na některém z našich školení, jejichž aktuální nabídku naleznete zde.

Zdroje: