Pověřenec – DPO

Jednou z největších novinek Nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) je zajisté zřízení funkce Pověřence na ochranu osobních údajů, neboli DPO (Data Protection Officer).

Funkce Pověřence

 

Kdo pověřence potřebuje

 

 


Hlavním úkolem DPO bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů má podle nařízení GDPR plnit funkci pomocníka či koordinátora ochrany osobních údajů příslušného správce nebo zpracovatele a zároveň funkci jakéhosi kontaktního bodu pro jeho komunikaci s dozorovými úřady (v ČR s Úřadem pro ochranu osobních údajů).

Hlavní činností pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR. Pověřenec tedy bude provádět interní audity a školení pracovníků. Pověřencem může být jak fyzická osoba – zaměstnanec správce či zpracovatele, nebo externí spolupracující osoba, která funkci pověřence vykonává na základě smlouvy o poskytování služeb (např. advokátní kancelář). Pověřenec musí plnit své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem.

 

Zdroje: